Kurki to kluczowe elementy instalacji gazowej, dzięki którym można sprawować kontrolę nad przepływem gazu. Ich zastosowanie umożliwia szybkie odcięcie dopływu medium np. w sytuacjach awaryjnych lub w czasie remontu. Aby zawory działały sprawnie, muszą jednak spełniać pewne wymogi bezpieczeństwa. Podstawą jest nie tylko dobór odpowiednich materiałów do ich produkcji, ale i ich właściwy montaż dokonywany wyłącznie przez uprawnione do tego osoby. Jakie parametry techniczne powinny wyróżniać kurki gazowe? Jakie normy bezpieczeństwa należy uwzględnić przy ich montażu?

Co musi charakteryzować kurki gazowe?

Zawory do instalacji gazowych muszą być przede wszystkim wykonane z odpowiednich atestowanych materiałów gwarantujących im trwałość oraz szczelność. Te elementy instalacji powinny wykazywać się też niezawodnością przez lata. Wszystkie te właściwości mają potwierdzać pozytywna opinia Państwowego Zakładu Higieny oraz certyfikat wydany przez UDT. Producent kurków gazowych odpowiada też za ich zgodność z obowiązującymi wytycznymi Unii Europejskiej (obecnie z Dyrektywą 2014/68/UE). W związku z tym zawory na różnych etapach produkcji poddawane są wielokrotnym testom jakości. Przykładowo, „Krotos” – producent kurków gazowych z Krosna, jakość swoich wyrobów potwierdza m.in. dzięki regularnym badaniom jakości przeprowadzanym przez niezależną jednostkę badawczą z Krakowa.

Jakie wymogi bezpieczeństwa obowiązują przy instalacji kurków gazowych?

Kurki gazowe zgodnie z przepisami muszą być zlokalizowane w odpowiednio oznaczonych miejscach, do których łatwo można się dostać bez konieczności demontażu instalacji. Umieszcza się je na zewnątrz budynków w wentylowanej i ognioodpornej szafce. W przypadku domów jednorodzinnych kurek główny musi się znajdować w odległości nie większej niż 10 m od nich. 2 m odległości od elewacji okazują się natomiast wystarczające w przypadku dużych obiektów. Normy wskazują także na konieczność zachowania 0,5 m odstępu zaworu od poziomu terenu oraz najbliższego otworu budynku – drzwi lub okna.

No Comment

Comments are closed.