Armatura wodna spełnia bardzo ważną funkcję w pożarnictwie. W przypadku sprzętu pożarniczego do grupy wyrobów z tego zakresu zaliczamy przede wszystkim wszelkie elementy łączące początkowe i końcowe części zasadniczego sprzętu gaśniczego, czyli pomp i węży pożarniczych.

Przykłady armatury wodnej stosowanej w pożarnictwie

Do armatury wodnej wykorzystywanej w pożarnictwie zaliczamy m.in.:

  • łączniki – służą do łączenia ze sobą odcinków węży lub węży z prowadnicami, rozdzielaczami, pompami, zbieraczami, hydrantem. Osadzane są na wężach. Są wykonane z materiałów odpornych na korozję. Wyróżniają się niewielką wagą, dlatego też zapewniają łatwość obsługi. Zbudowane są z tulei, korony, uszczelki i pierścienia oporowego.
  • nasady – używane są do połączenia węży z korpusem pompy, hydrantem, zbieraczem, prądownicą, rozdzielaczem. Osadzane są na stałe. Ich średnice muszą odpowiadać średnicom łączników. Zbudowane są z korpusu, podkładki i uszczelki gumowej.
  • pokrywy – zabezpieczają nasady ssawne i tłoczne pomp przed zanieczyszczeniami. Używane są też do zamykania nasady ssawnej pompy lub węża przy przeprowadzaniu prób ciśnieniowych.
  • regulatory ciśnienia – stosowane są przy instalacji wężowej w celu kontroli ciśnienia wody dostarczanej do urządzeń odbiorczych. W ten sposób do urządzeń odbiorczych dostarczana jest woda o stałym, ustalonym ciśnieniu bez względu na poziom ciśnienia podawczego.

Oczywiście to tylko wybrane przykłady elementów zaliczanych do armatury wodnej dla pożarnictwa.

Nasza oferta armatury wodnej dla pożarnictwa

Firma Krotos specjalizuje się w produkcji armatury wodnej, w tym przede wszystkim kurków kulowych. Wysoka jakość naszych wyrobów wynika przede wszystkim z zastosowania wyłącznie materiałów odporne na działanie czynników zewnętrznych oraz najnowszej technologii. Nasza armatura wodna wykorzystywana jest również w pożarnictwie. Dla urządzeń pożarniczych przeznaczone są elementy, dzięki którym można w łatwy sposób łączyć zasadniczy sprzęt gaśniczy, czyli pompy i węże pożarnicze. Oferujemy niezbędne elementy wyposażenia każdej jednostki ochotniczej i państwowej straży pożarnej. Do zapewnianych produktów z tego zakresu zaliczamy m.in. łączniki, nasady, pokrywy i regulatory ciśnienia.

 

 

 

 

No Comment

Comments are closed.