Prawidłowe działanie każdej instalacji wymaga montażu niezbędnych jej elementów. W przypadku instalacji wodnych są to elementy odcinające dopływ wody w postaci zaworów kulowych lub zaworów zwrotnych. Te ostatnie odpowiadają za przepływ wody tylko w jednym kierunku, co jest gwarancją niezakłóconego funkcjonowania instalacji nawet w przypadku awarii.

Działanie zaworu kulowego

Zawór kulowy składa się z korpusu, gniazda z kulą, dźwigni ręcznej i wałka zwrotnego. Kula ma wydrążony w środku specjalny otwór, który ma za zadanie przepuszczać wodę w sytuacji, kiedy zawór jest otwarty. W sytuacji, kiedy użytkownik zamknie zawór, kula zakrywa gniazdo, blokując tym samym przepływ wody. Taka konstrukcja sprawia, że instalacja wodna działa bez zakłóceń i nie ma możliwości jej częściowego rozszczelnienia. Jedyna sytuacja, jaka może mieć miejsce to popsucie się zaworu kulowego, który, aby przywrócić sprawność instalacji, wystarczy wymienić. Konstrukcja zaworu kulowego pozwala zapobiegać ewentualnym wyciekom wody, które są przecież łatwe do przeoczenia przez niedoświadczonego użytkownika. Co ważne zawór kulowy odcina dopływ wody również w miejscu, które jest szczególnie narażone na wyciek. Dzięki zastosowaniu zabezpieczenia w postaci zaworu można skutecznie odciąć dopływ wody, zabezpieczając przy tym pomieszczenie przed zalaniem. Poza tym pozwala on na wymianę na przykład baterii łazienkowej przez specjalistę bez konieczności odcinania wody w całym pionie lub mieszkaniu.

Do czego służy zawór kulowy?

Tego typu zawór znajduje liczne zastosowanie. Najczęściej spotykany jest w domowych instalacjach doprowadzających ciepłą i zimną wodę. Zawór umożliwia szybkie odcięcie i przywrócenie dopływu wody. Można go też wykorzystać jako uzupełnienie instalacji gazowych lub centralnego ogrzewania.

Czym jest zawór kulowy zwrotny?

Zawór kulowy zwrotny należy do grupy armatury zabezpieczającej i stanowi jednocześnie element rurociągu przelotowego. Wykorzystuje się go jako element ważnych procesów między innymi przy odłączeniu lub awarii sprężarki powietrza, lub pomp, pęknięciach w ciągu instalacji wodnej lub przy niekontrolowanym wycieku określonego medium na zewnątrz obiegu. Zawór zwrotny przeciwdziała przedostaniu się i działaniu dużych sił ciśnienia na poszczególne elementy instalacji po stronie dopływowej. Głównym zadaniem zaworu zwrotnego jest odwrócenie kierunku przepływu. Znajduje on zastosowanie w sytuacjach, kiedy należy szybko zapobiec przepływowi wstecznemu cieczy. Wąski przedział średnic nominalnych tego typu elementów armatury sprawia, że mniejsze zawory zwrotne kulowe stosowane są w instalacjach przemysłowych. Rurociągi wymagają zazwyczaj instalacji właśnie takich niewielkich rozmiarów zaworów powrotnych niż większych klap zwrotnych, a w przypadku pojawienia się wycieku, działają one natychmiastowo, pozwalając tym samym zapobiec wystąpieniu większej awarii instalacji.

No Comment

Comments are closed.