Kurki kulowe to standardowe elementy aparatury znajdujące zastosowanie w instalacjach wodnych, gazowych i ciepłowniczych. Zawory te mogą być używane wszędzie tam, gdzie transportowane media nie wykazują właściwości agresywnych. W tym artykule wyjaśnimy, jakie są najważniejsze zadania kurków kulowych, jak są zbudowane i gdzie najczęściej się ich używa.

Funkcje kurków kulowych

Kurki kulowe to zawory, które umożliwiają lub blokują przepływ różnorodnych nieagresywnych substancji, takich jak np. gorąca i zimna woda, gaz, sprężone powietrze, olej itd. Występują zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych. Ich powszechne zastosowanie wynika z najważniejszych właściwości kurków, takich jak uniwersalność, odporność na rozszczelniania, prostota użytkowania, wytrzymałość. Aby uruchomić kurek, wystarczy chwycić za dźwignię i przekręcić ją o ok. ćwierć obrotu.

Kurki kulowe występują w różnych odmianach, dlatego też można wybrać odpowiedni rodzaj stosowanie do specyfiki danej instalacji lub miejsca, w którym mają zostać zamontowane zawory. Przykładowo, firma Krotos oferuje kurki kulowe o średnicy DN 50, DN65 i DN 80, działające pod ciśnieniem do 4,0 MPa oraz w różnych zakresach temperatur. W przypadku zaworów do gazu wartości te wynoszą od -30˚C do +80˚C. Kurki kulowe w instalacji wodnej mogą być używane w temperaturach do 150˚C.

Jak zbudowane są kurki kulowe?

Budowa kurków kulowych nie jest zbyt skomplikowana. Składają się z czterech podstawowych elementów, czyli korpusu, gniazda, kuli i dźwigni. Korpus to część, na której osadzony jest cały mechanizm. Sterowanie kurkiem odbywa się przy pomocy dźwigni. Kula, czyli główna część kurka, wykonana jest ze stali węglowej lub stali nierdzewnej. Na jej powierzchni znajduje się warstwa chromu o grubości dostosowanej do warunków pracy zaworu. Oprócz tego stosowane są specjalne uszczelnienia z gumy lub teflonu.

Kurki kulowe różnią się między sobą pod względem średnicy, obsługiwanego ciśnienia i temperatury.

Gdzie używane są kurki kulowe?

Kurki kulowe znajdują powszechne zastosowanie w różnego rodzaju instalacjach z uwagi na prostotę konstrukcji i obsługi oraz niezawodność. Używane są przy instalacjach do podwodnego wydobywania ropy naftowej, jako zawory odcinające w rafineriach i przemyśle chemicznym oraz spożywczym czy w instalacjach gazowych domowych i przemysłowych. Pod względem zastosowania wyróżniamy:

  • zawory gazowe, zawory zwrotne (w instalacjach wodnych; uniemożliwiają wsteczny przepływ cieczy)
  • zawory grzejnikowe odcinające (pozwalające na odłączenie grzejnika bez unieruchamiania całości instalacji)
  • zawory grzejnikowe regulacyjne (dzięki którym jest możliwe kontrolowanie ilości energii kierowanej do grzejników, w celu uzyskania pożądanej temperatury)

No Comment

Comments are closed.