W codziennym życiu mamy do czynienia z różnymi rodzajami cieszy od cieczy stałych, przez płynne, aż po gazowe. Do każdej z nich niezbędne jest zastosowanie innych kurków pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie armatury oraz innych urządzeń.

Grupy cieczy w Unii Europejskiej

Obowiązująca dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z maja 1997 roku o numerze 97/23/WE klasyfikuje płyny do dwóch podstawowych grup. W grupie pierwszej sklasyfikowane zostały płyny niebezpieczne, czyli płyny wybuchowe, skrajnie łatwopalne, wysoce łatwopalne, łatwopalne, bardzo toksyczne, toksyczne oraz utleniające się. W grupie drugiej sklasyfikowane zostały pozostałe płyny, w tym gaz. Klasyfikacja cieczy pozwala na dostosowane urządzeń do przepływu określonych cieczy i zapewniania tym samym bezpieczeństwa ich użytkowania.

Zawory do cieczy

Jednym z kluczowych elementów urządzeń przemysłowych są zawory pozwalające na swobodny przepływ określonych cieczy w instalacji, ale także zamknięcie oraz otwarcie wspomnianych przepływów. Do najpopularniejszych zaliczamy zawory kulowe, inaczej nazywane obrotowymi. W ich wnętrzu znajduje się kula stosowana jako armatura zaporowa do zamykania i otwierania przepływu. Wspomniane zawory charakteryzują się dużą trwałością oraz szczelnością. W zależności od materiału zastosowanego w instalacji oraz przeznaczenia zaworu można wybrać kilka rodzajów kurków od nakrętno-nakrętnych przez wkrętno-wkrętne, z filtrem, spustowe lub kątowe. Na niezawodność armatury ma wpływ przede wszystkim materiał użyty do jej produkcji. Na rynku dostępne są zawory typu KP przeznaczone do instalacji wodociągowych, sprężonego powietrza oraz instalacji grzewczych, zawory KPO przeznaczone do pracy w instalacjach, gdzie praca odbywa się pod ciśnieniem 16 barów oraz zawory KPH. Te ostatnie są odporne na działanie wody, powietrza, glikoli oraz olejów mineralne. Wykonane są z mosiądzu odpornego na działanie wspomnianych cieczy.

No Comment

Comments are closed.